Wadretraite 2019 en vooruitblik naar 2020

Op het ritme van je levensgetij…

Dit was het thema van de  Wadretraite van  juni 2019. Het leitmotiv was:

“Ik ben verlost door wat de slinger van het tij ons leert: Dat het hart dat nu droog staat, morgen weer overstroomt… “

RS Thomas: at the end

Hiermee zijn we aan boord gestapt en hebben we de trossen los gegooid. We hebben stil gestaan bij wat er op dat moment ‘boven water’ wilde komen in ons leven.  Het leven waarin  (Ge)tijden komen en (Ge)tijden gaan, maar de vraag vaak is: hoe hou ik koers in mijn bestaan?

Toen ik in mijn jeugd al zwervend over de wadden aankwam op het Duitse eiland Wangerooge, waar de huizen op palen stonden om te ontsnappen aan hoog water, stond daar op een bord aan de haven de volgende tekst :

“Gott gab uns die Zeit, uber eilen hat er nichts gesagt”.

(God gaf ons de tijd, over haasten heeft hij niets gezegd..).

Ik kan nog steeds de impact voelen die deze spreuk op mij had. Een ongelofelijke rust kwam over me en ik wilde dat moment voor altijd vasthouden. De rust voelde als tijdloos, een eeuwigheid waar ik even helemaal mee samenviel. De kloktijd, Chronos, viel weg en wat zich toonde was Kairos, in de Griekse mythologie “de god van het geschikte moment” genoemd. Er opende zich een ruimte waarin ik contact kon maken met wat ik nu over de essentie van het bestaan weet: me afstemmen op wat er is vanuit wie ik ben.

Sinds dat moment ben ik gefascineerd door het begrip tijd, en met name zijn dansende verschijningsvorm ritme. Ritme als beweeglijke, natuurlijke tijd zoals die op het Wad ervaren kan worden: perfect afgestemd op wat er aan de orde is, speels, variabel, uitnodigend om te verkennen en te beleven. Helend ook, waardoor ik vanzelf weer in contact kom met mijn natuurlijke levensritme en -ruimte.

Beeld: Ans , zonsopgang Wadretraite 2019,  het Rif bij  Schiermonnikoog

De getijden van het Wad helpen als geen ander om je weer te verbinden met de natuurlijke tijd en de deelnemers van 2019 stapten op zondag  als herboren weer aan land. Een deelnemer verwoordde het als volgt: “Ik ben me weer even heel bewust geworden van de essentie van mijn bestaan”.

 Geinspireerd?

Mijn doorleefde kennis van dit gegeven wil ik ook  tijdens de Wadretraite van 2020 graag delen met degenen die verlangen naar de ruimte in de beweging van het leven van alle dag.  Het thema en leitmotiv zullen binnenkort bekend zijn.

Wat al wel bekend is:

De datum: van vrijdag 19 juni 12.30 uur tot zondag 21 juni 16.00 uur en..

We gaan weer op stap met de prachtige klipperaak Anna Catharina  en zeilen via het Lauwersmeer naar de Waddenzee. Aan boord verken je met behulp van verschillende handreikingen wat jij graag belicht wil hebben.

Begeleiding:

Ook in 2020 bestaat  de begeleiding bestaat naast mijzelf uit Karen Hillege die als scheepskok meegaat. Wij zullen ons inspannen om je verblijf aan boord zo aangenaam en vruchtbaar mogelijk te maken.

Ans: Ik draag zorg voor de energetische koers van de retraite en help je om verbinding te maken met waar het jou om draait. Ik doe dat op een speelse wijze met o.a. een dagopening en -sluiting, dans en verstillingsmomenten. Waar het mij om gaat is dat jij aan boord je eigen beweging kunt maken in relatie tot wat jij nodig hebt en dat je met nieuwe energie huiswaarts gaat.

Karen: ik was als kind al gefascineerd door de pannen op het fornuis waar mijn moeder in roerde; stoven en die gelaagdheid van smaken die dan ontstaat, of het moment wanneer de roomborstplaat uitgegoten moest worden. Ik ben meer van kruiden dan van heet. In koken komen voor mij ontspanning, aandacht en concentratie samen. Dat proef je.

De schipper van de Anna Catharina is Gerard Hulst met zijn maat. Kijk voor een impressie van de Anna Catharina op: https://slaapschepen.nl/hotelovernachtingen/anna-catharina-groningen/

Praktische informatie:

Tijdens de retraite beschik je over een eigen hut met daarin een opgemaakte kooi. Er zijn 8 beschikbare hutten.

Deze retraite kost €470,– pp. Hierbij is alles inbegrepen behalve de reiskosten. Wanneer je samen met iemand anders komt kun je er ook voor kiezen om een hut te delen. Mocht je dat willen betaal je €360,– pp.

Wanneer je nu al geïnteresseerd bent om aan te monsteren  of vragen hebt: schroom dan niet om contact met me op te nemen.

Met dank voor je aandacht,

Hartelijke groet en wellicht tot 19 juni 2020!

Ans