“Leren dansen op de golven van je bestaan”
Dit is wat ik je gun, vrijuit te leven vanuit wie je bent zoals Rumi dit zo mooi verklankt in zijn bovenstaande gedicht. Dat dit niet vanzelf gaat weet ik uit eigen ervaring maar al te goed. Het betekent aankijken wat er is, je verlangen aanzetten voor waar je naar toe wil, hopen dat het gaat gebeuren en vertrouwen op je eigen kracht, hoe kwetsbaar en klein misschien ook. Loslaten wat niet meer mee hoeft en je verbinden met de liefde die in en om je heen is. Dit alles omdat je dat wil! Ik loop hierin met je mee, je begeleidend en ondersteunend op de weg die jij gekozen hebt om te gaan. Ik zet me er volledig voor in om jouw opbrengst van je reis met mij zo groot mogelijk te laten zijn.

Vanuit mijn ruime ervaring als studieloopbaanbegeleider/studieadviseur op een hogeschool, kartrekker van jongerenprogramma’s en begeleider van retraites help ik je te dansen op de golven van jouw bestaan waarin jij jouw gekozen koers leert handhaven, hierbij gebruik makend van de omstandigheden die zich voordoen. Ik maak hierbij naast gesprekken gebruik van beweging en dans, oefening, zijn in de natuur en muziek.

Mijn opleiding staat borg voor een gedegen aanpak. Zo heb ik o.a. de Pulsaracademie afgerond, een coachopleiding voor professionals die werken met veranderingsprocessen en ben ik als danstherapeut afgestudeerd aan CODARTS Rotterdam. Daarnaast heb ik diverse cursussen gevolgd op het gebied van het begeleiden van mensen en ben gespecialiseerd in stresscoaching. Ik gebruik hierbij de CSR methode, een wetenschappelijk onderbouwde methode om stress en de gevolgen ervan te reduceren

Hoe ziet een coachingstraject eruit?

Mijn uitgangspunt ligt in de Pulsarvisie zoals die ontwikkeld is door Michael Derkse en Jan de Dreu. Een traject bestaat idealiter uit 7 ontmoetingen waarin  je een voor jou actueel thema onderzoekt. Ik ondersteun je hierbij met reflecties,  inzichten en mee-bewegen in wat er nodig is om je natuurlijke balans weer te vinden. Ik ben zogezegd jouw ankerpunt zodat jij op verkenning kunt gaan. De eerste ontmoeting staat in het teken van kennismaking en verkenning van het thema. Op basis daarvan besluit je om al dan niet met mij in zee te gaan en worden de volgende ontmoetingen gepland.

Tussen de ontmoetingen in krijg je verwerkingsuitnodigingen om datgene wat je waarneemt en ont-dekt te verankeren in je dagelijks leven. Aan het einde van het traject  staan we stil bij de opbrengst.

Wat kost een traject?

Het intakegesprek kost 20 euro. Als je daarna met mij in zee gaat betaal je voor het totale traject 550,– euro. Mocht het zo zijn dat het traject korter wordt, of je wilt een eenmalig gesprek dan is dat 80 euro/uur. Voor studenten geldt een aangepast tarief. Neem hierover contact op met mij via het contactformulier.

Deelnemerservaring:

“Ans heeft mij fantastisch begeleid in een periode dat ik worstelde met het bepalen van mijn richting. Ze heeft de gave je het gevoel van eigenwaarde te geven, die voor mij zo’n belangrijke basis vormde, om met open blik naar mijn omstandigheid te kijken. Door haar liefdevolle betrokkenheid en zeer alerte waarneming kon ik inzichten ontdekken die me verder hebben geholpen in mijn proces. Ik beleef nu nog veel vreugde aan die inzichten en het is gelukt een, voor mij, waardevolle invulling te geven aan mijn nieuwe richting.  Ook nu we het traject hebben afgerond blijft Ans betrokken.” (Gwen)